Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Bestseller!
Hermle v odborném tisku.

Kontakt 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Udo Hipp / Marketing Manager

Phone: 07426 95-6238

E-mail: udo.hipp@hermle.de

27.04.2015

Na každoročně v dubnu pořádané výstavě Open House přivítala společnost Hermle AG během čtyř veletržních dnů 1000 firem a více než 2600 návštěvníků. Z tohoto počtu do Gosheimu přicestovalo 800 návštěvníků z více než 40 zemí. Největší skupiny přijely z České republiky, ze Slovenska, Polska, Turecka, Skandinávie, Itálie, Beneluxu, Maďarska, Španělska, Švýcarska a Rakouska.

Profesionální publikum se v případě zájmu mohlo seznámit s výrobou a montáží obráběcích center Hermle prostřednictvím více než 100 exkurzí po podniku s průvodcem. Velký zájem byl především o návštěvu nové montážní haly, ve které se montuje největší model Hermle, stroj C 60 U o celkové hmotnosti více než 33 tun. V nové montážní hale se rovněž vyrábí robotické systémy pro automatizaci obráběcích center Hermle. Tuto výrobu provozuje firma HLS (Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH).

Pod mottem "Vzrušující až do samého konce" byla nejen předvedena obráběcí centra Hermle, ale rovněž byla názorně ukázána celá technologická koncepce při frézování. Velké množství návštěvníků také navštívilo speciální přehlídky více než 60 vystavovatelů z oborů upínací techniky, CAD/CAM, řídicí a měřicí techniky a odborné přednášky z těchto oborů.

Nový model stroje C 52 U MT dynamic mohl při 5osém simultánním frézování/soustružení uzavřeného oběžného kola zdůraznit mnoho svých předností při použití obou technologií. Při těchto citlivých pracovních procesech také návštěvníci obdivovali rozsáhlou bezpečnostní techniku modelů MT Hermle.

Nově představený vlastní software Hermle pro správu palet HACS (Hermle Automation Control System) prokázal, jak procesně bezpečná a efektivní je obsluha a řízení automatizovaných systémů správy palet.

Na příkladech obrábění, jako na součásti pohonné jednotky letadla vyrobené z titanu, nástrojích a implantátech pro lékařskou techniku, četných matricích pro výrobu nástrojů a konstrukci forem, ale i na klasických veletržních demonstračních obrobcích, jako jsou například dámské lodičky na platformě, obal na zapalovač, hliníková karnevalová maska nebo 50 cm dlouhý banán vypadající skoro jako originál, tým aplikační techniky do nejmenšího detailu demonstroval své kompetence v oblasti frézování. Slogan společnosti Hermle „frézovat lépe“ zde zazněl ve své plné šíři.

Dceřiná společnost Hermle Maschinenbau GmbH se ve svém veletržním stánku prezentovala generativně vyrobenými součástmi pomocí technologie MPA (nanášení kovového prášku).

V odděleném prostoru byla na dvou obráběcích centrech předváděna servisní kompetence Hermle. Podrobná diagnostika a servisní nástroje mohly návštěvníkům ukázat, jako rychle a kompetentně je servis Hermle k dispozici a jak se vypořádá s problémy zjištěnými na místě. Velké oblibě se rovněž těšilo oddělení odborné přípravy Hermle s předváděnými koncepcemi vzdělávání.

up
arrow up

Cookies

Tyto webové stránky používají cookies pro optimalizaci funkce prohlížeče.

Veškerá videa, uložení Vaší volby pod "Customize" a možnosti lokalizace Vaší polohy jsou k dispozici jen s cookies.

Informujte se, jak používáme cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

přijmout cookies