Whistle blowing

Whistle Blowing / Informacje zgodnie z ustawą w sprawie ochrony sygnalistów

  • Dlaczego mam złożyć zgłoszenie?
  • Co mogę zgłosić?
  • Kiedy mam złożyć zgłoszenie?
  • Jak mam złożyć zgłoszenie i co się dzieje po zgłoszeniu?
  • Jak mogę zadać pytania dotyczące mojego zgłoszenia?
  • Co się stanie, jeśli zgłoszone okoliczności nie potwierdzą się?

 

Dlaczego mam złożyć zgłoszenie?

Firma Maschinenfabrik Berthold Hermle AG chce zapewnić prawidłowe, pełne szacunku i zgodne z prawem postępowanie zarówno wewnątrz firmy w stosunku do pracowników, jak i na zewnątrz wobec partnerów biznesowych. Dotyczy to również zgodnego z przepisami przebiegu naszych procesów biznesowych w odniesieniu do wszystkich obowiązujących norm, począwszy od kwestii BHP, a skończywszy na przepisach celnych.

W tym celu firma Hermle wdrożyła system zarządzania zgodnością, który obejmuje szkolenia, dokumentację, kontrolę podstawowych procesów i przepisów.

Firma Hermle oczekuje, aby wszyscy postępowali etycznie i zgodnie z prawem. Nie tolerujemy naruszania regulaminów wewnętrznych ani postępowania niezgodnie z prawem.

Zgłaszanie nieprawidłowości pomoże nam w tym zadaniu.
Każde zgłoszenie traktujemy poważnie.

Co mogę zgłosić?

Powinna zostać zgłoszona każda nieprawidłowość, która budzi Twoje poważne zastrzeżenia.

Intencją ustawodawcy jest, aby za pośrednictwem tego kanału zgłaszane były w szczególności zdarzenia podlegające sankcjom karnym i karze grzywny, aby zagwarantować przeprowadzenie właściwego dochodzenia. Niektóre przykłady to pranie pieniędzy, wykorzystywanie informacji niejawnych, korupcja, naruszenie prawa konkurencji, przepisów dotyczących kontroli eksportu, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa produktów lub ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Nawet jeśli nie stawia Cię to w dobrym świetle, prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji, ponieważ pomożesz nam w ten sposób w przestrzeganiu tych przepisów w przyszłości. Nawet jeśli osoba brała udział w nadużyciach, może spodziewać się znacznie łagodniejszych konsekwencji.

Zapewniamy poufność Tobie oraz wszystkim osobom wskazanym w zgłoszeniu. Będziemy wdzięczni za zgłoszenie, nie musisz się obawiać żadnych konsekwencji.

Kiedy mam złożyć zgłoszenie?

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać, gdy po przemyśleniu i odpowiedzialnie dojdziesz do wniosku, że firma Maschinenfabrik Berthold Hermle AG lub jedna z jej spółek zależnych powinna się o nich dowiedzieć.

Jak mam złożyć zgłoszenie i co się dzieje po zgłoszeniu?

Skorzystaj z poniższego linku do udostępnionego systemu zgłaszania nieprawidłowości, ponieważ dzięki przesłaniu zgłoszenia drogą mailową na adres compliance@hermle.de:

  • otrzymasz w ustawowym terminie elektroniczne potwierdzenie odbioru zgłoszenia na swój adres e-mail,
  • zgłoszenie zostanie ocenione i zbadane poufnie,
  • najpóźniej po trzech miesiącach od przesłania zgłoszenia otrzymasz informację zwrotną na temat wyniku dochodzenia lub planowanych działań.

Jak mogę zadać pytania dotyczące mojego zgłoszenia?

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt na adres compliance@hermle.de, aby zapewnić prawidłowe zarejestrowanie, dokumentację i informację zwrotną. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat zgłoszenia można kontaktować się bezpośrednio z naszym działem zgodności.

W tym celu należy wysłać wiadomość na adres compliance@hermle.de

W wiadomości prosimy o podanie pierwotnego zgłoszenia.

Co się stanie, jeśli zgłoszone okoliczności nie potwierdzą się?

Chronimy Cię i poważnie traktujemy Twoje prawa.

Osoba, która w sposób przemyślany i odpowiedzialny dokona zgłoszenia, nie musi obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji. Również w przypadku, jeśli w trakcie wyjaśniania i dochodzenia okoliczności opisane w zgłoszeniu nie zostaną potwierdzone.

Również w tej sytuacji nie ujawnimy Twojej tożsamości.

Online-Schulungen der HERMLE AG

Masz pytania?
Chętnie na
nie odpowiemy

Ein HERMLE Mitarbeiter

Praca skrojona
na miarę?
Rozpocznij
karierę w HERMLE